Menu
Referat 07.01.08
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
kontakt
Find vej
støtteforening
Støtte - indmeld
Referater Støtteforening
kontingent
Referat fra bestyrelsesmøde i Støtteforeningen 07.01.08
 
 
Afbud fra Ulrik Stein.
 
Pkt. 1. Status depotrum.
Til dette møde var Bent Laursen indkaldt, idet vi havde nogle småjusteringer, som vi gerne ville have lavet. Efter at have drøftet småting med Bent, blev vi enige om, at nu skulle vi se at komme videre i forløbet.
Vi skal have tilladelse fra kommunen og vi skal have det finansielle i orden. Denne del skal varetages af BTK Triton, idet det er klubben som ejer bygningen. Støtteforeningen varetager kun driften.
BTK Tritons bestyrelse vil blive orienteret herom.
 
Pkt. 2. Computer og højtalere.
Det er besluttet at købe en bærbar computer. Vi er dog lidt i tvivl om foreningens stationære computer skal stå i klubhuset, eller det skal være den bærbare.
Vi snakker med BTK Tritons bestyrelse hvad de mener om sagen.
Det er besluttet at købe to nye højtalere og nedlægge 4-højtalersystemet, som ikke virker efter den hensigt vi havde da det blev etableret. Derudover er højtalerne fra det gamle musikanlæg, og derfor ikke kraftigt nok til det nyere anlæg. En af dem er stået af.
 
Pkt. 3. Stævne.
Der er bestilt brødrister, pølsepande og hvad der ellers hører til.
Til at servere biksemad lørdag aften kommer Martin og Carsten og hjælper til.
Der hængt lister op i klubhuset til at bestille biksemad.
Ligeledes er der en liste medlemmerne kan skrive sig på som hjælper.
Det er lidt sent, men det skulle gerne rettes op til næste sæson, når vi får årshjulet på skinner.
 
Pkt. 4. Generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes mandag den 28. januar kl. 19.30.
Indkaldelse bliver lagt på hjemesiden og ophængt i klubhuset.
Der trækkes lod om 9x2 flasker rødvin blandt de medlemmer som har betalt.
 
Pkt. 5. Eventuelt.
Der var intet under eventuelt.
 
For referatet
Torben Pedersen.

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33