Menu
Referat af generalforsamling 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
kontakt
Find vej
støtteforening
Støtte - indmeld
Referater Støtteforening
kontingent

Generalforsamling Støtteforeningen i Triton BTK mandag d. 28. marts 2011 kl. 20.00

 

Tilstede:       Inga Skælbæk, Jes Rasmussen, Leif Hansen, Niels Salomonsen, Carsten Andreasen, Torben Pedersen, Jan Ditlevsen, Susanne Hansen, Anne Bygballe

 

1.      Valg af ordstyrer:       

 

Poul Esbjerg

 

2.      Valg af referent:

 

Anne Bygballe

 

3.      Formandens beretning v/ Torben Pedersen:

 

Støtteforeningen takkede alle de frivillige for hjælpen ved klubbens årlige arrangementer. Herunder

bl.a. Odense 60’er Rock, universitetets årsfest, FM, Tritons stævne mv.

 

Efterfugtes af en status på opførelse af depot-rum.

Der blev udtrykt en anelse skuffelse over manglende hjælp på trods af mange forhåndstilsagn.

Ved jubilæumsfesten blev der (via Jørgen And’s tale) samlet kr. 1.500,- ind til en ”spartelmand”.

TP laver forarbejde til el i april. Hullet til selve klubhuset og den nye dør isættes først engang i juni, da klubhuset er lejet ud til 4 konfirmationer i maj måned, og ikke skal fremstå som en byggeplads. Der skal ligeledes ligges fliser ude foran, så Albani og Dansk Retursystem får nemmere ved at afhente og levere flasker.

Alt forventes at stå færdigt til august eller senest ved sæsonstart. Budgettet ser ud til at holde.

 

Klubbens tilskud fra Tuborg Fonden er anvendt til indkøb af nye møbler og lamper. Der er stadig penge tilbage, som er bevilget til indkøb af lamel-gardiner. TP står for indhentning af tilbud – gardinerne forventes løbe op i ca. kr. 12.000,-. Støtteforeningen ligger selv resten oveni – der er ca. kr. 8.500,- tilbage fra Tuborg Fondens tilskud.

 

Jubilæet i 2011 har kostet mange ressourcer og penge i Støtteforeningen. Der blev udtrykt stor tilfredshed med såvel reception samt fest, og sagt pænt tak til alle – både hjælpere og deltagere.

 

Der blev taget afsked med Jes og sagt en stor tak for mange gode år i Støtteforeningens regi – han ønskes alt held og lykke fremover med sin nye tilværelse i Thailand.

 

Der er netop bevilget et tilskud til de ungdomsspillere, som deltager i Nordsø Stævne i maj måned, og Støtteforeningen ser gerne flere forespørgsler fra Ungdomsafdelingen fremover.

 

4.      Gennemgang af årsregnskab v/ Carsten Andreasen:

 

Godkendt uden indvendinger. Anses som værende tilfredsstillende.

Det store overskud skyldes en engangsindtægt fra Royal Unibrew i forbindelse med det ”mislykkedes skift” til Carlsberg. Trækkes dette sponsorat ud af regnskabet, er overskuddet stort set på niveau med 2009, dog lidt højere.

General større aktivitet i klubhuset har medvirket til øget omsætning. Trods denne stigning i aktivitetsniveauet og hermed salget, er bruttoavancen faldet en anelse, hvilket skyldes at indkøbspriserne på øl/vand også er steget hos Bryggeriet. Priserne holdes dog stadig på samme niveau i klubhuset, da vi ikke skal have restaurationspriser.   

 

5.      Ingen indkomne forslag

 

6.      Valg:

 

Jes træder ud.

Ole B. Jensen blev på eget initiativ valgt ind i stedet for Jes.

Begge revisorer (Inga Skælbæk og Niels Salomonsen fortsætter).

 

Afslutningsvis var Støtteforeningen traditionen tro vært ved en øl eller vand.  


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33