Menu
Referat af Generalforsamling 2010
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
kontakt
Find vej
støtteforening
Støtte - indmeld
Referater Støtteforening
kontingent

Referat af Generalforsamling i Tritons Støtteforening mandag d. 22. februar 2010 kl. 19.00

 

1. Valg af ordstyrer:             Poul Esbjerg

 

2. Valg af referent:                Anne Bygballe

 

3. Formandens beretning v/ Torben Pedersen

 

Der blev redegjort for forskellige arrangementer (nogle mere succesfulde end andre), og samtidig sagt stor tak til alle frivillige hjælpere.

Universitets årsfest og oprydningen ved Odense 60’er Rock forløb planmæssigt uden yderligere kommentarer. Begge arrangementer gentages igen næste år.

Ved Tritons stævne blev der sat omsætningsrekord i Tritonteriet, mens salget ved FM var for lavt, formentlig fordi der ikke var skiltet godt nok fra hallen. Måske det skal op i forhallen næste år?

Det kan, efter disse 2 arrangementer, konstateres at pølser/pålægsboller er blevet mere populære end håndmadder.

 

Udvidelsen af vores klubhus er igangsat, men står pt. stille pga. vejret og travlhed hos entreprenøren. Der blev dog som planlagt gravet ud og støbt midt i december sidste år, så klubben kunne få tilskuddet udbetalt fra Odense Kommune.

 

Tritons fremtidige leverandør af øl/vand hedder Albani, da deres tilbud var bedre end Carlsbergs.

Der er netop skrevet ny kontrakt, som bl.a. indeholder en bedre rabatordning end tidligere samt et markedsføringsbidrag til klubben.

Til orientering får denne lille ”konkurrence-prøve”, hvor vi har haft Carlsberg inde i billedet, ingen betydning for Tritons fremtidige deltagelse ved Universitetets årsfest.

 

Som alle nok har bemærket, har Støtteforeningen indkøbt en ny fladskærm til klubhuset.

                                            

Triton fik i 2009 et tilskud fra Tuborg Fonden på kr. 35.000,- til køb af nyt inventar til klubhuset.

Nye stole og borde indkøbes først, når ombygningen/malerarbejde er færdiggjort, formentlig til næste sæsonstart.

Det forventes, at de gamle stole og borde sættes til salg efter ”først til mølle”, hvor medlemmer får 1. prioritet. Mere herom senere – opslag følger på hjemmesiden.

 

4. Årsregnskab v/ Carsten Andreasen

 

Årsregnskabet afveg ikke væsentligt fra år 2008, og blev godkendt uden anmærkninger.

Et mindre overskud er overført til egenkapitalen.

 

5. Indkomne forslag:              Ingen

 

6. Valg

 

Martin Nygaard og Ulrik Stein ønskede ikke genvalg.

Leif Hansen blev nyvalgt.

Bestyrelsen består nu af Torben Pedersen, Carsten Andreasen, Kenneth Rasmussen, Jes Rasmussen og Leif Hansen.

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33