Menu
Bestyrelsesreferat 23/3-09
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
kontakt
Find vej
støtteforening
Støtte - indmeld
Referater Støtteforening
kontingent
Betyrelsesreferat 23. marts 2009
 
Fraværende: Kenneth Rasmussen, kursus. Ulrik Stein.
Til stede: Carsten Andreasen, Martin nygaard, Jes Rasmussen og Torben Pedersen.
 
Ad 1. Nyt TV og TV signal.
Vi er enige om, at vi skal have et 42” fjernsyn, sandsynligvis et Sony. Vi kontakter Kenneth om hvad der er bedst. Købes senest i august måned. Så har vi mulighed for at et fjernsyn kommer på tilbud.
Vi skal have en tekniker på besøg, når det nye fjernsyn skal installeres, idet vi skal have styr på parabolen og fjernet de programmer som vi ikke abonnere på mere.
Endvidere skal vi have undersøgt om der er muligheder i de nye fjernsyn med tunere om vi skal have en parabol. Vi er jo ikke experter på det område.
Vi har sagt nej til TDC Home Trios tilbud. Det er alt får dyrt. Det koster bl.a. en ny tyvericentral og en ændring af dankortterminalen, idet de ikke kan køre IP-telefoni.
 
Ad 2. Depotrum.
Vi skal have optalt vore timer for eget arbejde, hvis medlemmerne på medlemsmødet siger ja til udvidelsen af depotet, og sendt en ansøgning til kommunen inden 1. maj.
Vi anser timerne for at dække det meste afudgifterne eller mere i tilskudsformen 1-2.
Hvis vi ikke får tilskud af kommunen, er SF villig til at spytte peneg i udvidelsen, således medlemskontingent ikke stiger af den grund.
 
Ad 3. Nyt inventar.
Vi har bedt Helge Schultz om at undersøge forskellige muligheder for nyt inventar.
Nyt inventar kan hænge sammen med en evt. ny leverandør af øl og vand.
 
Ad 4. Ny leverandør.
Carsten kontakter ny leverandør om hvad de kan tilbyde klubben.
 
A5. Eventuelt.
Vi var sidste år plaget af myrer i tusindvis og fik sprøjtet. Martin undersøger om det kan betale sig at sprøjte præventivt.
Klubfesters indbydelse ændres, således festen ikke aflyses, men de tilmeldte har mulighed for at lave alternativ arrangent Det var en forkert overskrift i Tritons forum. Medlemmer der kun læste overskriften og ikke gik ind og læste teksten, havde opfattelsen af at klubfesten var aflyst.
I teksten stod der at klubfesten var aflyst i det regi der var indbudt i.
 
For referatet
 
Torben Pedersen

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33