Menu
Nyhedsbrev - start på sæsonNyhedsbrev - Sæsonen 2015-2016

Som en del medlemmer ved, blev der valgt ny bestyrelse bestående af Jakob Kure, Dan Knudsen, Susanne Hansen, Michael Demant og John Juul. Efter konstitueringen blev den nye formand John Juul efter nu eks-formand Per Andreasen.

Én ting er selve arbejdet i bestyrelsen, men mange af klubbens aktiviteter foregår i seniorudvalget og ungdomsudvalget. Pt. kan der godt bruges medlemmer i begge udvalg.

Sidste sæson var der et fantastisk mandagshold, som blev styret med hård hånd af en meget entusiastisk Kim Jensen. Det bliver svært at følge efter, MEN skulle der være en enkelt eller flere så byd jer til.

Der vil i år blive lavet noget nyt, hvor seniorspillere skal hjælpe til som træningspartnere til de bedste ungdomsspillere, i vil høre nærmere herom. Vi er i en løbende proces med skolen med hensyn til den nye skolereform, hvor vi skal finde ud af, hvad vi kan byde ind med.

I den kommende sæson har vi et 2. divisions hold som vi håber der vil blive støttet op om. I løbet af sommeren har der også været trænet flittigt af klubbens medlemmer samt nogle ude fra. Det er bare alletiders.

Vi snakker i bestyrelsen om mangt og meget bl.a. også om ikke at få for mange huller i klubbens aldersspredning, dette kræver at vi tager godt imod såvel ungdomsspillere såvel som nye unge seniorer. Bestyrelsen håber på en god sæson og gerne med flere nyhedsbreve.

I år skal vi stille et talstærkt mandskab til årsfesten på UNI, det bliver fredag d. 30/10-15, så meld jer hos Torben Pedersen eller skriv jer på i klubhuset.

 

Hilsen

Formanden


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33