Menu
Træn i sommerperioden i Triton, selv om du spiller i en anden klub!Træn i sommerperioden i Triton, selv om du spiller i en anden klub!

 

Flere og flere spillere i andre klubber på Fyn, ytrer ønske om at være med i de træningsmuligheder
vores klub kan tilbyde i sommerhalvåret.

Og vi vil gerne være med til at gøre bordtennis til en helårssport og hjælpe til med at højne standarden på Fyn.

 

Derfor tilbyder vi nu sommerkontingent for andre klubbers spillere.

 

Medlemmer der træner i klubben, men har licens i en anden klub, har selvfølgelig samme
rettigheder og goder som alle almindelige medlemmer -  såfremt de betaler fuldt kontingent i Triton.

Men hvis man som spiller i en anden klub kun ønsker at deltage i sommertræningen, indfører vi et
halvårs-kontingent på det halve af motionistkontingentet. Nemlig 325,- kr.

 

Dette vil så gælde fra 1. april til 1. oktober som et engangsbeløb der betales til kassereren.

Spillere med sommerkontingent vil kunne deltage på lige fod med øvrige medlemmer tirsdag og
lørdag i sommerferie-perioden. Og tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag i den øvrige tid.

 

Bestyrelsen


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33