Menu
Referat af 20. august 2008
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. Bemanding af klubhus

Så snart turneringsplanen kendes, koordinerer bestyrelsen datoerne og fordeler dem imellem sig, så der altid vil være bamanding torsdag ved hjemmekampe.

 

2. Odense 60' er rock

Vi har påtaget os en oprydningsopgave ved Odense 60' er rock søndag formiddag d. 7. september. Vi får kr. 8.000,- for indsatsen og har i bestyrelsen besluttet at donere pengene til aktiviteteter for klubbens ungdomsspillere.

Der skal i alt bruges 15 mand/kvinder,og indtil videre er vi kun 5, så vi hører gerne fra dig. Skriv dig på opslaget i klubben eller kontakt Torben Pedersen.

 

3. Uni fest

Bestyrelsen har som altid fuld tillid til, at Torben P. og Niels Esbjerg har styr på løjerne.

 

4. Udvidelse af klubhus

Der har i løbet af sommeren været afholdt et møde, hvor tilbud og løsninger om udvidelse af depotrum blev drøftet. Tilbudet var umiddelbart for dyrt og der arbejdes i stedet på at lave en del som selvbyg.

Lars D. følger op på sagen og giver status på næste møde.  

 

5. Hjemmside

Hjemmesiden skal opdateres med bla. nye billeder på næste møde!!

Der skal tages nye foto af bestyrelsen og øvrige relevante personer.

Lars D. sørger for udskrifter af skærmbilleder af de nuværende sider og laver en g-mail (gratis e-mail adresse) til Triton, så vi fremover kan sende materiale via nettet og åbne og redigere det i klubben.

Lars Refstrup inviteres, da vi gerne vil have et kursus i håndtering af vores billedarkiv.

 

6. Status på legeplads

Opbygningen er godt i gang, men endnu ikke fuldendt.

Sten-melet bliver forhåbentlig gået til, så det ikke kommer til at svine i vores klubhus for altid!!

Og hvor er det trist, at der ikke også kunne blive til nye fliser til vores terrasse.

 

7. Holdturnering

I den kommende weekend og uge udsendes tilmeldingsblanket til holdturnering.

Tilmeldingsfrist bliver senest mandag d. 8. september.

Hold øje med mailen eller post danmark.

 

8. Fusion af senior- og ungdomsudvalg

Der er forslag om en sammenlægning af de 2 udvalg, da mange opgaver overlapper hinanden og vi tror der kan opnås en synergieffekt. Jan arbejder videre med forslaget og indkalder de involverede til et møde snarest.

 

9. Trænerstatus (seniorer)

Hvor står vi? Jan kontakter John Juhl.

 

10. Stævne

Vi skal tiltrække flere deltagere end sidste år.

Derfor er stævnet nu lagt ind på klubportalen, så der spilles med rating i udvalgte rækker.

Er det måske en idé med et ungdomsarrangement lørdag aften, så flere klubber vil deltage med børn.

 

11. Klubtur til Snejbjerg i slutningen af september

Bestyrelsen har besluttet at give tilskud til en klubtur til Snejbjerg.

Info om turen findes her på hjemmesiden under klubkalender og i klubhuset.

 

12. Gennemgang af defekte borde

Lars D. kontakter Poul Erik Skælbæk, da han tidligere har tilbudt at gennemgå alle borde for fejl og mangler.

  

Næste møde afholdes onsdag d. 10. sept. kl. 17.30 i klubhuset, hvor vi primært vil arbejde med hjemmesiden.

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33