Menu
Referat af 13. februar 2008
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. "Årshjul"

Som konklusion på vores store arbejdsindsats omkring udarbejdelse af et årshjul for Triton, er vi blevet enige om i stedet at dele "hjulet" op i tre dele. 

 

1. del - "Arbejds-årshjulet"

Er primært et arbejdsredskab for bestyrelse og udvalg.

Det vil bestå af en månedskalender, hvor der måned for måned står såvel store som små opgaver/beslutninger, der skal udføres af enten senior-/ungdomsudvalg, støtteforeningen eller bestyrelsen.

Vi forventer hermed at blive på forkant med mange ting og undgå at glemme nogle opgaver.

Kalenderen vil komme til at ligge på hjemmesiden under "Om Triton".

 

Kalenderen er allerede lavet, men mangler dog blot at blive renskrevet. Det sørger Anne for snarest muligt.

 

2. del - Stævne/DT terminsliste

En liste over stævner og DT-runder frem i tiden.

Bliver en afløser for vores tidligere terminsliste.

Ligges som link på hjemmesiden.

 

Lars Dalager har lovet at lave et udkast til næste møde. 

 

Der vil dog stadig blive reklameret for stævner og DT-runder under nyheder på forsiden af hjemmesiden.

 

3. "Tritons 5 sæt" 

Bestyrelsen har fået en meget kreativ ide og vil lave et hjul inddelt i 5 sæt/perioder bestående af hver 2 kvartaler. Juni og juli måned udelades, da der ikke sker noget synderligt i klubben i disse måneder.

I hjulet skal stå alle relevante medlems-aktiviteter, som finder sted i løbet af årets gang. Medlemmerne kan herved danne sig et hurtigt overblik over alle ting, som de skal holde øje med i Triton i løbet af det kommende år.

Ved at klikke på de forskellige aktiviteter vil der "poppe" yderligere information frem omkring den enkelte aktivitet såsom dato, tidspunkt, brug af frivillig arbejdskraft mv.

Vi håber herved at løse problemet omkring for sene datoudmeldinger samt at lette arbejdsbyrden omkring rekruttering af hjælpere til eksempelvis Uni-festen og vores eget stævne.

Hjulet skal være let tilgængeligt for alle medlemmer og bliver derfor lagt ud som et seperat punkt på forsiden på vores hjemmeside.

 

Hjulets indhold er allerede lavet. Lars Dalager forsøger at udarbejde en skitse til layoutet på computer til næste møde, hvorefter vi skal have kontakt til Lars Reffstrup for at få oplyst mulighederne for at sætte det på hjemmesiden på en smart og "fancy"måde, der fanger folks interesse. 

  

2. Sponsorer

John Bæksted arbejder ihærdigt på at få nye sponsorer til Triton.

Han og Niels Esbjerg arbejder pt. på at udarbejde et præsentationsmateriale omkring klubben, som vi kan dele ud til firmaer.

I materialet skal indgå en kontrakt, hvor sponsoren og Triton indgår en reel sponsoraftale.

Aftalen kan bl.a. bestå af bannerreklamer/links på hjemmesiden, bandereklamer, klubtøj mv.

 

Der er i bestyrelsen diskuteret priser og løsninger, hvor udfra John forsøger at udarbejde et udkast til næste møde.

 

3. 50 års jubilæum

Bestyrelsen har besluttet at tage punktet op på vores næste medlemsmøde for at høre, hvad medlemmerne synes, at der skal ske. Vi foreslår, at der ligesom ved 40 års-jubilæet nedsættes et selvstændigt udvalg, som arbejder med opgaven. Der er ganske enkelt ikke luft i bestyrelsen til at skulle stå ene og alene med et sådan arrangement.    

 

4. Egen hal - hvor står vi?

Det er vores fornemmelse, at der i blandt klubbens medlemmer ønskes information. Vi er desværre ikke kommet meget længere siden sidst.....

Næste skridt er at få udarbejdet et udkast til Kommunen, som vi kan "smide" i projektpuljen. Pt. er der dog ikke ressourcer i bestyrelsen til at udarbejde materialet. Nogle frivillige, så sig endelig til??

Det skal dog pointeres, at et hal-projekt under ingen omstændigheder er nærmeste fremtid i Triton. 

 

5. Næste møde

Til vores næste møde, som afholdes d. 5. marts vil vi primært forbedere os til medlemsmødet.

Vi vil udarbejde en status over ting udført i år, skrive årsberetning og lave dagsorden til mødet.

Poul Esbjerg vil også bestræbe sig på at have årsregnskabet klart.

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33