Menu
Referat af 8. januar 2008
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. Kåring af årets sportsnavn

John Bæksted og Anne Bygballe deltog til kåringen hos TV2 Fyn.

Det var en god oplevelse og Triton er helt sikkert repræsenteret igen til næste år, såfremt vi inviteres.

Da der var mange ansigter fra Kommunen og andre sportsklubber, er det et godt sted at skabe gode kontakter.  

 

2. Tritons stævne

Der er efterhånden ved at være styr på stævnet.

Støtteforeningen (Torben Pedersen) har ansvaret for Tritonteriet.

Jes udarbejder stævneprogram.

Poul Esbjerg sørger for hjælpere til opsætning mv. i salene. 

 

3. Ny computer 

Der indkøbes i klubben en ny bærbar computer, da bestyrelsen og støtteforeningen i samråd har besluttet, at vi ofte kunne bruge en sådan.

Den nye computer bliver opbevaret hos Jes Rasmussen mod at hans nuværende stationære computer installeres i klubhuset, da klubbens gamle computer efterhånden har udtjent sin værnepligt. Jes skal bla. udarbejde klubbens stævneprogram på den nye computer.

Det er selvfølgelig en forudsætning, at den bærbare computer står til rådighed for klubben ved diverse arrangementer.    

 

4. Elektronisk klubpost

Susanne Hansen er også tilmeldt som postmodtager, så hun fremover modtager stævnerne direkte i sin indbakke i stedet for, at det skal igennem bestyrelsen først.

 

5. Udvidelse af depotrum

Bent udarbejder nye tegninger over en udvidelse på 11 m2, hvorefter støtteforeningen indhenter tilbud fra 2 forskellige firmaer. Efterfølgende indkaldes til et møde med bestyrelsen, hvor tilbuddene samt finansiering vil blive drøftet og vurderet. 

  

6. Ny hjemmeside

Hjemmesiden er nu endelig oppe at køre. Vi er selv meget tilfredse med den og den seneste statistik viser, at utrolig mange dagligt er inde på den.

Vi mangler dog stadig at få John Toudahl til at skrive lidt omkring veteranerne. Jan D. tager hurtigst muligt fat i John.

Der mangler ligeledes nye billeder. Jes snakker med Lars Restrup og arrangerer 2 fotografdage i klubhuset.

Vi vil arbejde på at få integreret et fælles mailsystem samt en søgefunktion.

 

7. Årsplan

Bestyrelsen har været på kursus hos DBTU og vil udarbejde en samlet årsplan for hele klubben.

Vi mødes d. 6. februar kl. 17.00 og kører på til vi er færdige. 

John Bæksted vil ligeledes denne dag fremlægge sit oplæg til sponsorudvalget (min. ½ time).

 

8. Medlemsmøde

Medlemsmødet afholdes i klubben mandag d. 7. april kl. 19.00.

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 21. jan. kl. 17.30 i klubben, hvor vi vil bla. skal tjekke op på vores stævne, snakke halprojekt og depotudvidelse.

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33