Menu
Referat af 19. dec. 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Referat af bestyrelsesmøde i BTK Triton d. 19/12 2011 kl. 19.00

 

 

1.      Drøftelse af de kommunale besparelser (gebyrer, nedsættelse af tilskud)

PE deltog i snakken.

Vi skal betale for de timer vi bruger salene til træning. - 12 kr./time. Der skal ske en præcisering af de timer vi bruger salene. JD opdaterer listen. AB sender på baggrund af JD´s liste et brev til kommunens fritidschef senest 31/12-2011. Vi afventer stadig nærmere omkring opkrævning af gebyrer.

 

2.      Trænerlønninger

Trænerlønninger blev fastlagt for 1. halvsæson. JD orienterer trænerne.

 

3.      FM – kortlægning af arbejdsopgaver i Triton/Tritonteria/rekruttering af frivillige hjælpere.

Tilmelding udløber 28. december, hvorefter vi modtager deltagerlister fra FBTU. SH har styr på Tritonteria. PE indkalder hjælpere som sædvanligt.

 

4.      Status fra kasseren

PE udleverede opgørelse ”Resultat og Balance” økonomien ser fornuftig ud.

 

5.      Hal-projekt

Vi skal have kommunen med inden der kan søges midler hos L og A Fonden. Vi mener ikke at tiderne lige nu er til at søge midler hos kommunen. Vi kommer med et oplæg til diskussion på medlemsmøde i foråret.

 

6.      Michael Larsen – ny sportsguide

ML er blevet sportsguide i forbindelse med integrering af ressourcestærke indvandrere i foreningslivet. Han kan/vil henvise til Triton.

 

7.      Afskedsreception Thomas Bach (22.12.11 imellem 14.00-17.00)

Triton deltager ikke.

 

8.      Evt. Kommentarer til TP’s statistik

Den udførlige statistik blev kort gennemgået. TP har styr på det!

 

9.      Ny formand

AB ønsker at trække sig som formand til medlemsmødet i 2012. Kan måske overtales til at fortsætte som menigt medlem. Vi går i tænkeboks.

 

10.  Motionist turnering

SH har fået en henvendelse fra FBTU om afholdelse af en motionist turnering en onsdag aften. Det finder vi ikke er en god ide.

 

11.  Nyt fra Spilleudvalget (JD)

Der er god gang i ungdomsafdelingen – mange til træning og pointstævner – stor opbakning fra forældregruppen. Vi forsøger at arrangere en SFO turnering. OBJ arrangerer træning i juleferien – tirsdag-torsdag i dagtiden. Der kommer nogle ungdomsspillere til lørdagstræning.

 

12.  Næste møde

Mandag den 30/1-2012 kl. 19.00.

KJ tager kage med.

 

13.  Glædelig jul og godt nytår

 

 

 

 


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33