Menu
Referat af 14. november 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Dagsorden til bestyrelsesmøde i BTK Triton d. 14/11 2011 kl. 19.00

 

1.      Pladsmangel onsdag aften – kort opfølgning

Behandles under punkt 8 - spillerudvalget.

 

2.      Konsekvensberegninger af Kommunens besparelser

PE har lavet beregninger. Bortfald af aktivitetstilskud (til unge og gamle) koster pt. Triton ca. 2300 kr./år. Opkrævning af gebyr for lån af lokaler vil koste klubben op til 1000 kr./uge. Det vil nødvendigvis udløse en kontingentstigning. AB tager kontakt til SIKO og har bestyrelsens opbakning til at kommunikere ”sagen”.

 

3.      Work-shop vedr. DGI hus

DGI ønsker at opbygge et DGI hus i Odense og inviterer til workshop. KJ undersøger mulighederne for at finde en Triton-deltager.

 

4.      Stævne-snacks

Henvendelse fra firmaet ”Stævne-snacks” - videregives til støtteforeningen -  TP. Det ser genialt ud.

 

5.      Nyhedsbrev fra Fritidsafdelingen i Odense

-          fokus på fundraising – eksempel fra Fraugde

-          Lokale- og Anlægsfonden/Tips-pulje

AB undersøger om der findes ”fundraising kurser” i Odense. Vi skal have et par bestyrelsesmedlemmer med til et kursus.

 

6.      Stævneplakat – færdig?? jv. årshjul – videre forløb (kontakt med Poul, Jes)

Er nu færdig og ligger på hjemmesiden og bordtennisportalen, tilmelding er åben. Godt arbejde AB og hold 13!

AB følger op så den kommer ud til klubberne. Tilmeldingsfrist 22. januar 2012.

 

I forhold til FM er der usikkerhed om forventningerne til Triton. JD tager kontakt til Jes for afklaring hurtigst muligt.

 

7.      Lokaleansøgning jv. årshjul (Juhl)

John Juhl arbejder på sagen.

 

8.      Evt. nyt fra Spilleudvalget (JD)

Vedr. torsdag aften. Korsløkke Ungdomsskole har vestsalen, der er tilkendegivelser om at de trækker sig – afklares i løbet af uge 46.

Juleturnering foregår i år samtidigt med OB's stævne i Idrætshallen. Ungdomsspillerne er opfordret til at  deltage i OB's stævne.

Problemerne med manglende plads onsdag ikke stort nu, hvor sæsonen er gået i gang. Kun hvis der er mange seniorspillere prikker AB / SH til OBJ så ungdomstræningen stopper.

Dommere til divisionsholdets hjemmekampe er nu på plads.

OBJ tager kontakt til RSU for samarbejde om træningslejr.

 

9.      Sponsorudkast fra Michael Larsen

Det ser godt ud. Stor tilfredshed med Michaels arbejde.

Vi vil gerne afprøve konceptet efter afholdelse af stævne og FM. AB taler med Peter Møller, som har udvist interesse. Afholdelse af et forsøgsarrangement i marts.

 

10.  Løs snak, herunder kaffe og Jans kage 

 

Ros til John Juhl, som er holdleder for 1. holdet og nu offeciel ”stævneansigt”.

 

Næste møde. Mandag den 19.december kl. 19.00 – PA tager kage med.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33