Menu
Referat af 16. maj 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde i BTK Triton d. 16/5 2011 kl. 19.30

 

Referat

 

1. Hjemmeside-aften

JD indkalder til ”hjemmeside-aften” d. 9/6 kl. 19.30 med deltagelse af Lars Reffstrup, bestyrelsen og spilleudvalgsmedlemmer.

Aftenen vil blive inddelt i 2 afsnit

- oprettelse af nye brugere/brugen af hjemmesiden

- tilretning af hjemmesiden

JD vedhæfter sammen med invitationen en liste over de punkter, som vi skal have kigget på.

Bestyrelsen vil forsøge at finde en fast ”web-master”, som fremover kan stå for rettelser mv., så siden ikke ”forfalder” igen. Vi har et par stykker i kikkerten, som vi vil rette henvendelse til snarest.  

 

2. Vigtige datoer

Spilleudvalg og bestyrelse har fastsat årets juleturnering og –frokost til lørdag d. 3. dec. 2011. Eneste ledig lørdag i december – vi er obs. på, at det falder sammen med OB’s stævne.

Næste KM og fest bliver efter flere medlemmers ønske flyttet frem og afholdes lørdag d. 24. marts 2012. 

 

3. Fritidsudvalget – mere kapacitet 

John Juhl er valgt ind i Fritidsudvalget for en 2-årig periode, som udløber sommeren 2012. Bestyrelsen vil forsøge at klæde John på til at tale højt for Tritons store plads-problemer.

Han har foreløbig lovet at skaffe et samlet overblik over alle tiderne, så vi kan se, hvor vi evt. kan presse yderligere på for flere tider.

 

4. Sponsor-prospekt  

John Bæksted har afleveret alt materiale vedr. sponsorer, men det mangler stadig finpudsning. Bestyrelsen forsøger at finde en frivillig, som kan lave det færdigt. JD har påtaget sig opgaven.

 

5. Puljen Idræt og Sundhed  

KJ udarbejder ansøgning til Odense Kommune, hvor vi kan ansøge om kr. 3.000,- til et sundsheds-initiativ i foreninger. Det kunne evt. være gratis frugt til turneringskampe, ungdomstræning og vores stævne.

 

6. Ny licens-regel – konsekvens for Triton

Bestyrelsen har i samråd med Poul Esbjerg drøftet den økonomiske konsekvens og har besluttet, at pengene tages i klubkassen i år, mens der formentlig bliver tale om en kontingent-forhøjelse til næste år.

 

7. Ny folder og årshjul

Velkomstfolder samt Årshjul er tilrettet.

JD retter folderen og 50 stk. nye til klubhuset. SH tilretter Årshjul.

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes først efter vores møde d. 9/6.

 

      /Anne Bygballe 

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33