Menu
Referat af d. 27. april 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde i BTK Triton d. 27/4 2011 kl. 19.30

 

Referat

 

1. Konstituering af ny bestyrelse

Undertegnede Anne Bygballe er fortsat formand.

Derudover består Tritons nye bestyrelse af Susanne Hansen, Jan G. Ditlevsen, Kim Jensen (ny) og Per Andreasen (ny).

Poul Esbjerg er fortsat kasserer i Triton, men ikke en del af bestyrelsen.

AB er kontaktperson fra bestyrelsen til Poul. 

Denne formation er clearet af og godkendt i forhold til Tritons vedtægter samt med Odense Kommune.

 

KJ vil gerne arbejde for at højne niveauet i Triton generelt, mere seriøsitet omkring træning, stævne mv.

 

PA’s mærkesag er eget spillested med stationære borde, altså en forbedring af vores manglende kapacitet.

 

2. Hjemmeside-aften

Vi har i bestyrelsen konkluderet, at hjemmesiden trænger til en generel make-over.

JD tager snarest muligt fat i Lars Reffstrup, så vi kan få arrangeret en mødeaften med ham inden sommerferien. Det er målet, at den er opdateret og klar inden den nye sæson.

De nye bestyrelsesmedlemmer skal oprettes som administratorer og gamle evt. slettes.

 

3. Supplement til Spille-udvalget

KJ supplerer Spille-udvalget som kontaktperson til 1. og 2. hold, og sætter fremover holdene. KJ har fuld opbakning fra bestyrelsen, da han må siges at have størst indsigt i den rigtige opstilling.

 

4. Fritidsudvalget – mere kapacitet 

PA snakker med John Juul omkring deltagelse i Fritidsudvalget.

Det vil være oplagt at få PA med i udvalget, så bestyrelsen får større indsigt i de ting, som rører sig.

Da John Juul har indvilget i at overtage ”veteran-arbejdet” efter Toudahl, vil han muligvis også gerne slippe for sine pligter i FU. 

Vi vil forsøge at arbejde på muligheden for at få den ene gymnastiksal permanent, så bordene kan stå fast opslået og der evt. kan indrettes et lille ”hygge-rum”. 

 

5. Sponsor-prospekt  

JD tager kontakt til John Bæksted vedr. Johns udkast til sponsorprospektet. Er det færdigt eller skal det finpudses inden brug?

 

6. Årshjul og målsætninger  

Præsenteret for de nye medlemmer af bestyrelsen.

Vi kunne konstatere, at det trænger til en opdatering, hvilket er et punkt på næste møde. Alle forbereder sig hjemme, så vi har konkrete forslag. 

 

7. Ny licens-regel  

DBTU har vedtaget en ny regel vedr. afregning af licens for spillere over 1100 point. AB tager kontakt til Poul og får ham til at lave en konsekvensberegning af den økonomiske betydning for Triton. 

På FBTU’s rep.møde blev reglen kritiseret meget, men der er tilsyneladende intet at stille op, da reglen allerede er vedtaget.

Ved deltagelse i DBTU’s årsmøde i Roskilde sidst i maj, kan vi i Triton endnu engang gøre opmærksom på problemet, hvilket der formentlig også er andre klubber, som vil gøre.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 16. maj kl. 19.30 i klubhuset.

 

      /Anne Bygballe

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33