Menu
Referat af d. 8. august 2007
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. Målsætninger/arbejdsopgaver

Vi betragter nu materialet som færdigt foreløbigt, selvfølgelig altid med mulighed for rettelser.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at materialet skal distribueres ud til samtlige medlemmer (onsdag d. 22. august enten pr. mail eller post, Lars Dalager har lovet at stå for det). Som opfølgning herpå indbydes der samtidig til et debatmøde i klubhuset tirsdag d. 25. september, hvor der vil være rig mulighed for at komme med ris og ros.   

 

2. Ny hjemmeside

Det trækker desværre lidt ud med den nye hjemmeside, da bestyrelsen ikke finder det nydesignet logo passende på Triton. Der arbejdes i øjeblikket ihærdigt på at finde en løsning, så hjemmesiden kan være oppe at køre i starten af september.

 

3. Klubbens årsplan 

Vi har nu fundet ud af, at DBTU har noget materiale liggende og udbyder et aftenkursus. Lars Dalager kontakter Allan Bendtsen, da bestyrelsen har besluttet, at gøre brug af kurset. Det skal gerne gå forholdsvist stærkt, da årsplanen snart skal laves. Vi kan muligvis tyvstarte og finde emner, som skal med i planen. 

 

4. Danmarksturnering / Den Fynske Holdturnering

Ifølge Jan Ditlevsen har John Juul fuldstændig styr på spillere og kampplan, så det vil vi i bestyrelsen ikke blande os mere i.

Hvad angår Den Fynske Holdturnering sørger Jan Ditlevsen for at sende tilmeldingsblanket ud til alle spillere enten pr. mail eller post (er allerede sket).

 

5. Eget spillested

Vi er ikke rigtig kommet videre, men forsøger om vi kan få Thomas Bach med på vores næste bestyrelsesmøde (Lars D. tager kontakt). 

 

6. Samarbejde med Rosengårdsskolen – evt. stævne

Dette punkt er lagt over i Ungdomsudvalget, da det er dem som har kontakten til de unge spillere.

 

7. Turnus-ordning til hjemmekampe om torsdagen 

Vi laver en plan på vores næste bestyrelsesmøde. En del fra bestyrelsen er selv villige til at deltage.

 

8. Træning for serie 1 og 2 spillere

Dette punkt er lagt over i Seniorudvalget, da det er dem som har kontakten til denne gruppe spillere.     

 

9. DT veteran 

Kan vi tjene noget væsentligt på at afholde et DT veteran stævne og kan det overhovedet lade sig gøre? Jan Ditlevsen undersøger de nærmere omstændigheder ved at tage kontakt til John Toudahl.

 

10. Socialt samvær i klubben

Både ungdoms- og seniorudvalg arbejder løbende med idéer til sociale arrangementer, som ikke nødvendigvis behøver at omhandle bordtennis. Erfaringer har dog desværre vist, at der er meget ringe opbakning til sådanne arrangementer. 


11. Senior-træner

Seniorudvalget har meget svært ved at finde en træner, men det er vigtigt, at de fortsætter deres søgen…..., selvom det er meget svært! 

 

12. Uni-arrangement fredag d. 5. oktober 2007

Bestyrelsen stoler fuldt og fast på, at Torben P. og Carsten Jacobsen styrer dette med hård hånd. Såfremt de skal have hjælp til noget, er de velkommen til at komme til bestyrelsen.  

 

13. Ledertræf på tværs af 4 forbund d. 9 el. 11. oktober i tidsrummet 18.30-21.30

Lars Dalager har modtaget en invitation til et ledertræf på tværs af Dansk Curling Forbund, Dansk Hockey Union, Dansk Floorball Union og Dansk Bordtennis Forbund.

Kurset vil kort sagt omhandle følgende:

-         Hvordan udnytter du din kommunes tilbud på idrætsområdet?

-         Hvordan bruger du dit netværk – i og udenfor idrætten?

-         Aktuelle informationer fra dit eget forbund

Er der nogle som meget gerne vil deltage, kan de kontakte bestyrelsen.

Der er endnu ikke taget stilling til om der er nogle fra bestyrelsen, som deltager.

Egenbetaling pr. person er beskedne kr. 100,- og foruden kurset vil der være et let traktement.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 25. september.

 

14. Rygepolitik

Da det jo i den forløbne uge er blevet ulovligt at ryge inden døre på offentlige steder, kan vi i Triton nok ikke undgå at skulle tage stilling til en rygepolitik indenfor den nærmeste fremtid.

 

Det næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. september kl. 18.30 i klubhuset.     

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33