Menu
Referat af d. 3. februar 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde i BTK Triton d. 3/2 2011 kl. 19.30

 

Referat

 

1. Evaluering af FM

Super afvikling, dog en lidt uheldig start pga. computerproblemer – tak til Barkler for udlån af PC og printer.

Niveauet i Tritonteriet var på niveau med 2010.

Alt i alt et fornuftigt overskud kontra arbejdsbyrden.

Vi meddeler FBTU (Barkler), at Triton er interesseret i at være arrangør igen næste år – det har dog forhørt sig, at også Kerteminde er interesseret i at få det tilbage.

En stor tak til alle frivillige – vi satser selvfølgelig på, at I er klar til weekendens stævne i Triton!

 

2. Evaluering af 50 års jubilæum

SUCCES må siges at være nøgleordet, fantastisk reception efterfulgt af et brag af en jubilæumsfest. Overraskende stor tilslutning til receptionen.

Bestyrelsen takker alle, som deltog i receptionen, samt for de mange fine gaver.

JD udarbejder en fælles tak, som ligges på hjemmesiden.

AB renskriver gaveliste til intern brug, og alle telegrammer bliver lagt i klubhuset i en måneds tid til skue for medlemmerne.

Det er besluttet, at ”Jubi-udvalget” (Jes, TP, Jan D., Susanne og undertegnede) belønnes med en hygge-aften, hvor der spenderes lidt god mad – drikkelsen har vi så rigeligt af i form af gaver fra receptionen. AB sørger for indkaldelse.

En helt speciel tak til TP, som har været primus motor på jubilæet.   

Bestyrelsen afventer et økonomisk overblik fra SF, men er alt i alt meget tilfreds med markeringen af dagen.

 

3. Medlemsregistrering hos DBTU

PE har styr på sagerne, men det kan konstateres, at nye ”registrerings-regler” har kostet lidt af vores tilskud.

 

4. Sommerferie-aktiviteter i samarbejde med Odense Kommune, se evt. punkt 8 i det foregående referat

Vi har tilkendegivet, at Triton er interesseret i et samarbejde med Korsløkke ungdomsskole. Planlægningen hos Kommunen er endnu ikke helt på plads, så vi afventer nærmere info. Vi har derfor ikke sagt ja til noget endeligt, da vi mener, at det er vigtigt først at få at vide, hvad projektet helt konkret indebærer. 

Ole og Tommy har foreløbig meddelt, at de har interesse i at være en del af arrangementet.

Til orientering har SFO’en ”Gården” fra Holluf Pile henvendt sig til klubben. Der er indgået en aftale om et besøg af ca. 10 potentielle nye ungdomsspillere. FEDT!

 

5. Kurser udbudt af Odense Kommune

Bestyrelsen har fortsat ikke tilmeldt sig til nogle af de udbudte kurser, men bruger tilbuddene, som et ”skuffe-produkt”, der kan hives frem, hvis et behov melder sig.  


6. Årsmøde i DBTU

Datoen bliver lørdag d. 28. maj i Roskilde.

Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at deltage med 2-3 personer fra Triton.

 

7. Sponsor-prospekt

JB tilretter prospektet til næste bestyrelsesmøde.

Prospektet præsenteres på medlemsmødet d. 4. april, hvor vi vil opfordre alle medlemmer til at være behjælpelige med at udbrede materialet, så vi kan få gang i sponsorsøgningen.

Har du allerede nu interesse i at være en del af et sponsorudvalg, hører bestyrelsen meget gerne fra dig. JB sidder foreløbig meget alene med arbejdet.

 

8. Overdragelse af kassererposten

Der arbejdes fortsat på en løsning.

Har du, eller kender du én person med interesse og lyst til tal, så henvend dig straks til formand Anne Bygballe.

 

9. Tritons jubilæumsstævne

Der er efterhånden styr på stævnet, og EDB’en er (grundet dårlig erfaring) testet en ekstra gang! Medaljer og præmier er også bestilt i god tid!

Vi har foreløbig ca. 190 tilmeldte spillere fra klubber rundt om i Danmark, og får derudover besøg af det grønlandske landshold.  

Deltagerliste og tidsplan kan ses på www.btk-triton.dk  

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 10. marts kl. 19.30 i klubhuset.

 

Bestyrelsen takker endnu engang for et godt og veloverstået 50 års jubilæum.

 

Vi ses til stævnet i weekenden!

 

      /Anne Bygballe

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33