Menu
Referat af d. 7. maj 2007
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. Den nye bestyrelse

Velkommen til John Bæksted.

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Lars Dalager

Kasserer: Poul Esbjerg

Medlemmer: Anne Bygballe, Jan Ditlevsen og John Bæksted.

Ansigterne skiftes ud på hjemmesiden snarest muligt.

 

2. Aksel Bækmanns 50 års jubilæum

Deltagelse af John Bæksted og Torben Pedersen fra Triton. 

 

3. Eget spillested

Frederik Dalager har lavet flotte 3D tegninger af en ny spillehal i forlængelse af det nuværende klubhus. Det er ingen hemmelighed, at vi meget gerne vil have vores helt eget sted, hvor bordene kan stå permanent.

John Bæksted har gode forbindelser i ingeniør-/byggebranchen og undersøger nærmere hvad et sådant projekt vil indebære og koste. Herefter vil vi kigge på vores muligheder i denne retning.

Der arbejdes på at få et møde i hus med Thomas Bach, så vi kan få klarlagt klubbens økonomiske muligheder med hensyn til fonde, tilskud m.v. Kan vi evt. få nogle penge fri til at skyde i vores store drømmeprojekt.

 

4. Omlægning af Nykredit lån

Anne udarbejder mulige omlægningsforslag. Der skal dog bemærkes, at vi ikke på egen hånd har bestemmelsesret over økonomien, da Odense Kommune yder tilskud.

 

5. Materialeudvalg

Bestyrelsen arbejder på at få et sådant udvalg op at stå. Er der nogle frivillige, hører vi meget gerne fra jer. Lars Dalager har fået til opgave at spørge mulige emner.

 

6. Dagsorden 

Bestyrelsen har besluttet at der 14 dage før hvert bestyrelsesmøde udarbejdes dagsorden for mødet. Formand Lars Dalager udsender dagsordenen til alle bestyrelsesmedlemmer.

Har du noget du gerne vil have med, så send en mail til Lars D.

 

7. Ny hjemmeside

Lars Reffstrup (motionist), som er web-designer med eget firma har tilbudt at stille din arbejdskraft gratis til rådighed og lave en ny og professionel hjemmeside for BTK Triton. Dette har bestyrelsen ikke kunne sige nej til, da vi mener det er vejen frem, når vi skal have nye medlemmer.

Hjemmesiden skifter i den forbindelse til et andet Hosting, som vil koste kr. 500,- om måneden. I denne pris er også inkluderet evig service og support fra udbyderens side. Lars kan dog ikke klare hele opgaven på egen hånd, så der hyres en professionel designer til at udforme sidens layout, hvilket beløber sig til ca. kr. 10.000,-.

Lars vil ”uddanne” mindst 1 fra hvert udvalg til at kunne servicere hjemmesiden, så udvalgene selv kan ligge nye billeder og indslag ind. På den måde sikrer vi også hjemmesidens eksistens, hvis Lars på et tidspunkt ikke længere er at finde i klubben.

Støtteforeningen bakker idéen op og bidrager til det økonomiske.

Der arbejdes hen imod at siden er køreklar og opdateret senest ved sæsonstart, gerne lidt før, hvis det kan nås.

Der afholdes et møde vedr. den nye hjemmeside mandag d. 4. juni kl. 18.30 med alle implicerede parter, der udover over bestyrelsen tæller Jes Rasmussen, Carsten Andreasen, Torben Pedersen, Ole Jensen og Lars Reffstrup.        

 

8. Årshjul

Bestyrelsen vil udarbejde et årshjul, som hænges op i klubben, så alle medlemmer kan følge med i årets aktiviteter i klubben. Vi forestiller os, at det skal være muligt at skrive sig på som frivillig hjælper til de forskellige arrangementer. Herved undgår vi at skulle ”bøvle” med at finde hjælpere i sidste øjeblik.

Lars Dalager undersøger om der evt. findes en skabelon hos DBTU til hvordan et årshjul kan udarbejdes.

 

9. Målsætning og arbejdsopgaver   

”Håndbogen” skal gøres endelig færdig jvf. de rettelser og forbedringer, som kom frem på medlemsmødet. Der blev bl.a. efterlyst mere konkrete sportslige målsætninger for ungdom og elite.

Der indkaldes til møde torsdag d. 21. juni kl. 18.30 med repræsentanter fra alle udvalg (Ole Jensen, John Juul og Torben Pedersen)

 

10. Diverse 

Anne laver skilte til opslagstavlerne i klubhuset, så der fremover ikke hersker tvivl om, hvor tingene skal hænge. Susanne får 2 hele tavler til stævner.

 

Vanja har påtaget sig opgaven at udarbejde en brugsanvisning til TV- og videoapparatet i klubhuset, så alle fremover kan finde ud at tænde/slukke og finde kanalerne.

 

Klubben vandt Albanis aktivitetspris på kr. 2.500,-, som skal anvendes til at fremme ungdomsarbejdet via et samarbejde med Rosengårdsskolen. Denne opgave er lagt ud til ungdomsudvalget.

 

John Bæksted repræsenterer Triton ved DBTU’s årsmøde lørdag d. 9. juni.

 

De næste bestyrelsesmøder afholdes i forlængelse af møderne d. 4. og 21. juni.     

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33