Menu
Referat af 10. juni 2010
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde Triton BTK d. 10/6 2010

 

Referat.

 

  • Depotrum

Inder-muren er rejst, og der skulle have været muret onsdag og torsdag i den forgangne uge. Uheldigvis væltede Rasmus på cyklen, hvorfor murerarbejdet midlertidigt er udskudt, indtil han er klar igen. Det ser dog ikke ud til at være så slemt igen, dog en kraftig forstuvning.

 

·          Hjemmeside – nye billeder/opdatering af posterne

 

Vi mangler stadig et par enkelte billeder, men JD arbejder ihærdigt på sagen.  

 

Vi mangler stadig frivillige til et materialeudvalg, så hvis det kunne være noget for dig, så kontakt én fra bestyrelsen.

 

·          2. Division

 

JD sørger for indsendelse af tilmeldings-/oplysnings-skema til DBTU senest 11/6.

 

Morten Hüttings licens skulle være sendt direkte fra Haderslev Bordtennis Klub til DBTU.

JD/SH sørger snarest muligt for, at han udfylder en indmeldelsesblanket i Triton.

  

Bestyrelsen har på vegne af spillerne takket nej til OB’s tilbud om fællestræning. OB har accepteret og har fuld forståelse for vores beslutning.

 

Bestyrelsen har bevilget et tilskud på kr. 250,- pr. spiller til indkøb af klubdragt til alle divisionsspillere. Hvad de derudover finder af sponsorere/tilskud er op til hver enkelt spiller.

Der er samtidig givet dispensation for, at de må repræsentere klubben i rød trøje og sorte shorts.

 

  • Børneattester

Børneattesterne er kommet retur, alle med stemplet ”ingen registreringer”, og vi har samtidig fået udbetalt vores aktivitetstilskud.

Vi skal huske at indhente nye attester på alle igen til sæsonstart - Tommy er informeret som ny træner.  

 

  • Træning i ugerne, hvor gymnastiksalene er lukket

JD undersøger via John Juul adgang til nøgler samt, hvornår vi må/skal flytte nogle borde derover.

Nærmere info følger.

 

AB hænger en skrivelse vedr. træningsmuligheden op i klubhuset, da det tilsyneladende ikke er alle, som er klar over, at vi kan spille hele sommeren.

 

  • Tirsdags-hygge

Det er blevet foreslået, at ”onsdagsholdet” udvider perioden med tirsdagstræning, da flere finder det utroligt hyggeligt med kortspillere samt Torbens servicering. Bestyrelsen tager det til efterretning og vil kigge på mulighederne, men det er den klare holdning, at det ikke må gå udover andre spilleres træningstider. 

  

  • Ungdomsafslutning

Der har været afholdt ungdomsafslutning i klubhuset onsdag d. 9/6 med deltagelse af forældre. Der var i alt 22 til rundbold, grillmad og hygge.

Både forældre samt børn var meget positive og foreslog en dag, hvor forældrene kunne deltage og prøve at spille bordtennis imod børnene. Dette er givet videre til Spilleudvalget, som evt. kunne integrere dette forslag i vores årlige juleturnering.

Der arbejdes allerede på at afholde en opstartsweekend til sæsonstart.

 

  • Diverse

Det blev i tirsdags konstateret, at der er overgang i en stikkontakt ind til herrernes omklædningsrum. Claus Pedersen har påsat advarsel, og vi følger op på om skolens pedel får det repareret, da det kan være farligt.  

 

  • Næste møde

Næste møde afholdes efter sommerferien torsdag d. 12. august kl. 20.00 i klubhuset.

 

GOD SOMMER TIL ALLE!


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33