Menu
Referat af 22. maj 2010
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde Triton BTK d. 20/5 2010

 

Referat.

 

Fraværende var JB.

 

  • Depotrum

Grunden er støbt og vi er klar til at gå i gang med selve opførelsesarbejdet, forventeligt indenfor ca. 14 dages tid.

Rasmus Kingo, Jørgen Andersen og Michael Gothard bliver de primære kræfter.

 

Som det ser ud pt., kan budgettet stadig overholdes, dvs. egen finansiering ca. kr. 50.000 og kr. 50.000 i tilskud fra Odense Kommune.

 

·          Hjemmeside – nye billeder/opdatering af posterne

 

JD har lavet en liste med fejl og mangler, og sørger hurtigst muligt for at tage de nødvendige billeder.

Herefter tilretter AB. Skal være i orden inden den nye sæson starter.

 

Vi mangler stadig frivillige til et materialeudvalg, så hvis det kunne være noget for dig, så kontakt én fra bestyrelsen.

 

·          Spillermøde med divisionsspillerne

 

Truppen udgør i alt 9 spillere til 2 hold:

Ole B. Jensen, Carsten Jacobsen, Morten Hütting, Nicolai Henriksen, Rasmus Kingo, John Juul, John Iversen, Kim Jensen og Jeppe Pedersen. 

 

Vi har desværre sagt farvel til Frederik Dalager, som har valgt at spille i OB i den kommende sæson.

 

Spilleudvalget har afholdt et møde med samtlige divisionsspillere vedr. afklaring af målsætning, forventninger til den kommende sæson mv.

 

Det er bestyrelsens klare holdning, at vi rent styrkemæssigt stiller med et 1. hold og et 2. hold. Holdenes sættes dog først endeligt, når vi kommer tættere på turneringsstart.

 

Triton har ansøgt om at få hjemmekampe om søndagen, så begge hold kan spille samtidigt uden, at det skal gå udover de flittige lørdagsspilleres træningspas. JD afventer svar fra Gitte Hviid.  

 

JD undersøger ligeledes ved Gitte Hviid, hvornår vi skal have styr på Morten Hüttings licensflytning, så han undgår karantæne.

 

Carsten Jacobsen har sagt ja til at være primus motor ved træningen i form af igangsætning af øvelser mv.

 

Der har været en forespørgsel fra OB vedr. fællestræning. AB tager kontakt til Asger Rasmussen fra OB og hører nærmere omkring muligheden. Der er dog ikke umiddelbart stor opbakning fra Tritons spillere.

 

Bestyrelsen har bevilget et tilskud på kr. 250,- pr. spiller til indkøb af klubdragt til alle divisionsspillere. Der er samtidig givet dispensation for, at de må repræsentere klubben i rød trøje og sorte shorts. Jeppe Pedersens arbejdsgiver vil muligvis også give tilskud i form af et sponsorat.   

 

·          Årsmøder

 

Der har været afholdt årsmøder i henholdsvis FBTU og DBTU.

Referaterne kan læses på Unionernes egne hjemmesider.

FBTU vil fremadrettet stræbe imod at få 10 hold i alle rækker i serie 3 og 4, hvilket bestyrelsen anser for værende meget positivt.

 

  • Børneattester

JB har fået styr på alle børneattester, så vi nu kan opfylde kravene vedr. ansøgning og aktivitetstilskud fra Odense Kommune.

 

  • Sommerferielukning eller ej?

Som tidligere udmeldt vil skolens gymnastiksale være lukket i ugerne 26-31 pga. lakering af gulvene.

Vi har af skolen fået henvist et alternativt spillested i disse uger, central-rum E.

JD undersøger via John Juul adgang til nøgler samt, hvornår vi må/skal flytte nogle borde derover.

Nærmere info følger.

 

Til info er der skiftet brusehoveder og indstillet på termostaterne, så der skulle være bedre styr på bruseforholdene fremover.

 

  • Lukkevagter

SF har forespurgt på hjælp fra bestyrelsen med hensyn til lukkevagter ved klubbens årlige fester.

Bestyrelsen har dog besluttet ikke at ville blande sig i denne opgave.

 

  • Velkomstbrochure

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Peter Esbjerg, der meget gerne vil lave en velkomstbrochure, som kan uddeles til nye medlemmer i klubben.

Peter har fået et klart ja og har fået frie tøjler til at komme med et udkast.

Vi takker mange gange og ser frem til Peters forslag.

 

  • Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 10. juni kl. 20.00 i klubhuset, hvorefter der holdes sommerferie.

 

/AB

 

 

 


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33