Menu
Referat af 22. april 2010
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

 

  1. Konstituering

Poul Esbjerg (PE) fortsætter som kasserer (er dog kun valgt for 1 år).

Anne Bygballe (AB) bliver ny formand efter Lars Dalager.

Herudover består bestyrelsen af Jan Ditlevsen (JD), John Bæksted (JB) og Susanne Hansen (SH).

 

  1. Hjemmeside – nye billeder/opdatering af posterne

JD undersøger, hvilke personer der mangler billeder af.

 

  1. FBTU’s rep.møde – afholdes d. 26. april i Tritons klubhus

PE, AB og JD fra Triton deltager.

Spændende ændringer i forbindelse med brug af ungdomsspillere og reserver skal drøftes.

Vi har 2 stemmer til rådighed.

 

  1. Børneattester

JB sørger hurtigt muligt for, at alle ungdomstrænere nye som gamle udfylder en attest, og sender dem samlet ind til Rigspolitiet. Deadline 1. juni, hvis vi vil modtage Kommunens aktivitetstilskud.

 

  1. DBTU’s årsmøde – afholdes d. 13. maj i Idrættens Hus i Brøndby

SH og AB deltager fra Triton.  

 

  1. 60’er Rock – Dyreskuepladsen i Odense d. 5. september 2010                                    

Vi har endnu engang sagt ja til at nedtage borde og bænke for et beløb på kr. 7.000,-.

Da det er fysisk hårdt arbejde er det vigtigt, at vi finder de rette folk.

SH sørger for opslag til klubhuset snarest muligt.

 

  1. Lukning af gymnastiksalene i sommerferien

AB tager kontakt til John Juul og forhører om alternative muligheder, evt. skolens aula.

 

  1. Belysning og bruse-faciliteter

AB tager kontakt til John Juul og beder ham klage via sin post i Fritidsudvalget. Hvis det ikke nytter, vil bestyrelsen gå videre til Kommunen, da vi ikke kan være tjent med forholdene.

 

  1. Næste møde

Torsdag d. 20. maj kl. 20.00  

 

/AB


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33