Menu
Referat af 16. juni 2009
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Der foreligger ikke referat af mødet i maj, da dette ikke kunne gennemføres pga. lovligt fravær.

 

1. 60ér Rock

Vi har påtaget os opgaven at nedtage borde, bænke og hegn søndag morgen for en pris a' kr. 11.000,-.

Der skal gerne bruges ca. 15-20 friske personer. Skriv dig på listen i klubben eller mail til TP.

Der vil være øl, vand og lækkert smørrebrød.

Der afholdes et møde med Niels Salomonsen ca. en uges tid før.

 

2. Jubilæum i Triton d. 23. januar 2011

Anne indkalder de frivllige til et møde efter sommerferien, hvor der laves en plan.

Har du gode idéer til dagen, tager vi meget gerne imod forslag eller nye medlemmer i "Jubi-udvalget".

 

3. Gavekasse

Der laves et regulativ over, hvilke mærkedage, der "begaves" af Triton. Regulativet gøres offentligt på hjemmesiden.

Torben tager sig fortsat af det.

 

4. Vigtige datoer

Snejbjerg Stævne 26.-27. september 2009 (vi forsøger at reklamere for det i klubben, men det bliver ikke en klubtur, men blot en mulighed for at tage afsted i flok).

Hasle Stævne 14.-15. november 2009 (arrangeres som klubtur, alle deltagere får et tilskud på kr. 200,- fra klubben).

Juleturnering og -frokost d. 12. dec. 2009.

FM (afholdes i Triton) d. 16.-17. januar 2010.

Triton Stævne 13.-14. februar 2010.

KM og fest d. 27. marts 2010.

 

Noter allerede nu datoerne i kalenderen, så det ikke kommer bag på dig, når de aktuelle opslag slås op i klubben

 

5. Børneattester

Inden næste bestyrelsesmøde skal alle ungdomstrænere have underskrevet og afleveret en børneattest.

 

Næste møde er tirsdag d. 11. aug. 09 kl. 17.00 i klubhuset.

Barkler fra FBTU indkaldes, så vi kan få nogle informationer vedr. afholdelse af FM 2010.   

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33