Menu
Indkaldelse til Medlemsmøde (Generalforsamling)

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

01/04-2016
Indkaldelse til Medlemsmøde (Generalforsamling)

OBS   OBS   OBS   Ingen træning efter kl. 18:45 d. 2. maj   OBS   OBS   OBS   

OBS   OBS   OBS   Ingen træning efter kl. 18:45 d. 2. maj   OBS   OBS   OBS   

OBS   OBS   OBS   Ingen træning efter kl. 18:45 d. 2. maj   OBS   OBS   OBS   


Kom til medlemsmøde i BTK Triton og vær med til at sætte holdet og dagsordenen for det fremtidige arbejde i BTK Triton. Der kan snakkes om alt, eksempelvis: træningstider, holddannelser, pige bordtennis, nyt spillested - åbent hele døgnet m.m.


ALLE fremmødte medlemmer der ikke er i kontingent restance har stemmeret.


Indkaldelse til Medlemsmøde (Generalforsamling)

I BTK Triton


Mandag d. 02. maj 2016 kl. 19:00 i klubhuset.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Seniorudvalgets beretning

4. Ungdomsudvalgets beretning

5. Støtteforeningens beretning

6. Regnskab for 2015

7. Debat ang. fremtidige stævner i BTK Triton

8. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår ingen ændringer

9. Valg af bestyrelse

Michael Demant er på valg. Dan Knudsen ønsker ikke genvalg.

10. Indkomne forslag - sidste frist for indgivelse af forslag er d. 25. april 2016. Sendes til formanden.

11. Eventuelt


Efter mødet er bestyrelsen vært ved en øl/vand


M.v.h.

BestyrelsenBordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33