Menu
Indkaldelse til Medlemsmøde (Generalforsamling) i BTK Triton

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

05/04-2015
Indkaldelse til Medlemsmøde (Generalforsamling) i BTK Triton

Indkaldelse til Medlemsmøde (Generalforsamling)

I BTK Triton

Mandag d. 13. april 2015 kl. 19:00 i klubhuset.Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Seniorudvalgets beretning

4. Ungdomsudvalgets beretning

5. Støtteforeningens beretning

6. Regnskab for 2014

7. Målsætningsdebat – hvad vil vi med klubben.

8. Kontingentfastsættelse

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning for ungdom fra 650 kr. til 800 kr. om året.

9. Valg af bestyrelse

Susanne Hansen, John Juul Knudsen og Per Andreasen er på valg. Susanne og John accepterer genvalg.

10. Indkomne forslag - sidste frist for indgivelse af forslag er d. 9. april 2015. Sendes til formanden.

11. Eventuelt


Efter mødet er bestyrelsen vært ved en øl / vand

Bestyrelsen

Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33