Menu
Indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

14/02-2015
Indkaldelse til generalforsamling i støtteforeningen
 

Indkaldelse til generalforsamling


Der indkaldes hermed til generalforsamling i støtteforeningen

Mandag den16. marts 2015 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Formanden aflægger beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Torben Pedersen, Victoriagade 13, 5000 Odense C, tgp@mail.dk, senest fredag den 13. marts 2015.Venlig hilsen

Støtteforeningen Triton


Bestyrelsen
Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33