Menu
Medlemsmøde (Generalforsamling) i BTK Triton

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

02/03-2014
Medlemsmøde (Generalforsamling) i BTK Triton

 

 

 

Indkaldelse til medlemsmøde


Mandag den 7. april kl. 19.00 i klubhuset


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Seniorudvalgets beretning

4. Ungdomsudvalgets beretning

5. Støtteforeningens beretning

6. Regnskab for 2013

7. Kontingentfastsættelse

8. Valg af bestyrelse

    Dan Knudsen og Michael Demant er på valg og begge accepterer genvalg.

9. Indkomne forslag - sidste frist for indgivelse af forslag er d. 4. april 2013. Sendes til formanden.

10. Eventuelt


Efter mødet er bestyrelsen vært ved en øl / vand

Bestyrelsen


 Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33