Menu
Generalforsamling Støtteforeningen

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

18/02-2014
Generalforsamling Støtteforeningen

Generalforsamling (pdf)

 

 

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i støtteforeningen

Mandag den 3. marts 2014 kl. 20.00 i klubhuset.

 

Dagsorden

 

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Formanden aflægger beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Torben Pedersen, Victoriagade 13, 5000 Odense C, tgp@mail.dk, senest fredag den 28. februar 2014.

 

Venlig hilsen

Støtteforeningen Triton

Bestyrelsen

 Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33