Menu
Indkaldelse til medlemsmøde

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

23/03-2013
Indkaldelse til medlemsmøde

 

 

 

 

 

 

Indkaldelse til medlemsmøde

 

 

 

(se pdf-fil)

 

Mandag den 8. april kl. 19.00 i klubhuset


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Spilleudvalgets beretning

4. Støtteforeningens beretning

5. Regnskab for 2012 og budget for 2013

6. Kontingentfastsættelse

7. Valg af bestyrelse

8. Indkomne forslag - sidste frist for indgivelse af forslag er d. 5. april 2013. Sendes til formanden.

9. Eventuelt

 

Efter mødet er bestyrelsen vært ved en øl / vand

BestyrelsenBordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33