Menu
Generalforsamling d. 25. feb. kl 20:00

Hvad skal jeg være opmærksom på i Triton??

 

14/02-2013
Generalforsamling d. 25. feb. kl 20:00
 

Indkaldelse til generalforsamling


Der indkaldes hermed til generalforsamling i støtteforeningen

Mandag den 25. februar 2013 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden


1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Formanden aflægger beretning

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden, Torben Pedersen, Victoriagade 13, 5000 Odense C, tgp@mail.dk, senest fredag den 22. februar 2013.Venlig hilsen

Støtteforeningen Triton


Bestyrelsen
Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33