Menu
Bestyrelsesreferat af 15.12.09
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
kontakt
Find vej
støtteforening
Støtte - indmeld
Referater Støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. december 2009.

 

Til stede: Tonny Gjøl, Carsten A, Jes R og Torben P.

 

Pkt. 1. Generalforsamling.

 Der holdes generalforsamling mandag den 22. februar kl. 19.30.

 

Pkt. 2. Computer.

Der indkøbes en bærbar computer til brug for stævner. Bestilt samme aften hos Dell. Kr. 3669,99. Leveres 7.  januar 2010.

Gammel computer tilbagekøbes af Jes Rasmussen. Kr. 750,00.

 

Pkt. 3. Status Tuborgfondet og ny leverandør.

Til dette møde var indbudt Tonny Gjøl, som viste os det sortiment som Tuborg/Carlsberg kan tilbyde. Det er meget stort og varieret.

Vi må så se hvad der falder i medlemmernes smag med hensyn til øl og vand. Vi må prøve os frem for at se hvad der sælges mest af.

Klubben har modtaget kr. 35000,00 af Tuborgfondet til indkøb af nye stole og borde.

Tonny har bestilt 2 køleskabe.

 

Pkt. 4. Jubilæet i 2011.

Der var en forespørgsel fra jubilæumsudvalget om SF ville støtte arrangementer omkring jubilæet.

SF beder jubilæumsudvalget om at lave et budget for arrangementerne.

SF er villig til at betale for underskud inden for en hvis grænse.

Vi vil ikke sætte beløb på for nuværende.

 

Pkt. 5 Eventuelt.

Intet under eventuelt.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33