Menu
Referat af 23. april 2008
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

.....undskyld, men referat fra mødet d. 31. marts mangler, da jeg (referent Anne) lå i flytterod og ikke havde adgang til EDB. Mødet handlede primært om at få styr på beretning, regnskab mv. til medlemsmødet.

 

1. Interaktiv legeplads

Det er i Odense Kommunes Ungdomsudvalg stort set besluttet, at der skal opføres en topmoderne elektronisk legeplads ved Rosengårdsskolen i Odense, og dermed også lige op af Tritons klubhus. Legepladsen bliver handicapvenlig og helt enestående med computerbaseret løbebane, koordinationstrænings-maskine, svævebane og forskellige balanceredskaber.

Det bliver det eneste sted i verden, hvor en kombination af disse redskaber er samlet. Redskaberne vil med fordel kunne anvendes i bordtennistræningen, primært for ungdomsspillere.

Vores drømme om eget spillested bagtil klubhuset er derfor gået i vasken, da et af redskaberne skal placeres der.

Til gengæld har vi tilladt os at lave et udkast til Odense Kommune over vores ønsker til et nyt depotrum samt ny flisegang mv., når de nu alligevel skal til at grave og støbe ved vores klubhus. Vi har givet tilladelse til, at de opsætter elskab og lysmast på vores mur, fjernelse af vores udendørs bord samt tilslutning til vores vandindgang, da der sandsynligvis også skal opføres et handicaptoilet ved legepladsen. Vi mener derfor også, at de må kunne give lidt igen til vores fordel. Vi er selvfølgelig villige til at bidrage til materialeprisen.

Vi har aftalt med skoleinspektør Erik Larsen, at vi sender vores udkast til ham, hvorefter han går videre med det og har lovet at tale godt for vores sag.

 

2. DM arrangør 2009

Kerteminde har desværre også ansøgt om at være arrangør af samme arrangement og vi er derfor nu blevet pålagt at besvare en masse spørgsmål overfor DBTU, inden de træffer en beslutning.

Af gode nyheder kan vi fortælle, at Triton har booket Odense Idrætshal, som er ledig hele weekenden. Den må alt andet lige være bedre end hallerne i Kerteminde.

Lars Dalager udarbejder som formand vores svar til Dorte Kronsell fra DBTU, hvorefter vi med spænding afventer en endelig afgørelse, som vi forventer at have i den kommende uge.

 

3. Rep. møde på Albani d. 28. april

Jan, John og Poul deltager fra Bestyrelsen, da Lars og Anne er forhindret pga. job.

 

4. Fodboldopstart

Vi starter d. 6. maj.

Anne sørger for opslag på hjemmesiden og i klubhuset.

 

Næste møde afholdes tirsdag d. 13. maj kl. 17.30 i klubhuset.

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33