Menu
Referat af 5. marts 2008
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. Klar til medlemsmøde

Lars Dalager skriver dagsorden og årsberetning snarest muligt (mailes efterfølgende rundt internt).

Poul Esbjerg gør regnskabet færdigt snarest muligt (mailes efterfølgende rundt internt).

Deadline er 31. marts, hvor bestyrelsen mødes igen og gennemgår/godkender ovenstående inden det præsenteres for medlemmerne.

 

2. Årshjul (ene)

"Arbejds-årshjulet" er lavet og ligger tilgængeligt på hjemmesiden.

 

Udkast til Stævne/DT terminsliste og "Tritons 5 sæt" præsenteres for resten bestyrelsen af Lars Dalager d. 31. marts (mailes rundt internt inden).

 

Se en nærmere beskrivelse af årshjulet i det foregående referat fra februar måned.

 

3. Sponsorer

Vi mangler stadig materiale fra Niels Esbjerg, hvorfor Johns udkast foreløbig er udskudt til næste møde d. 31. marts.

 

4. Arrangør af større arrangementer i 2009

Bestyrelsen drøfter om klubben skal påtage sig at afholde 1. runde DT Veteran efterår 2009 og/eller DM for alle forår 2009.

Vi er blevet opfordret, da Triton hos DBTU har en stor stjerne for sine tidligere arrangementer.

 

Lars Dalager snakker hurtigst muligt med Erik Mogensen fra Sport Event Fyn og hører om de evt. vil være medarrangør af et DM, da det er en nødvendighed med en "partner". Det skal gå stærkt, da deadlinen for et svar allerede er 15. marts.

Et DM vil være en godt signal at sende i forbindelse med vores nye profilering og ivrige sponsorjagt.

Det kræer selvfølgelig også fuld opbakning af klubbens medlemmer og støtteforeningen.

 

Bestyrelsen har endnu ikke kendskab til hverken den nøjagtige termin eller deadline for DT Veteran, hvorfor det er lidt svært at forholde sig til endnu.

 

5. Træning - ungdom

Ungdomstræningen er fremover opdelt i 2 seancer, da vi pludselig har fået en meget stor tilgang af ungdomsspillere, hvilket er meget positivt. De træner fremover onsdag fra kl. 16.30-18.00 og 18.00-19.30.

Der vil derfor til John Juuls sekundatræning om onsdagen kun være en sal til rådighed. Begge sale er stadig ledige fra kl. 19.30 når motionisterne møder op.

 

6. Seniortræning

Hvordan går vores seniortræning efter ansættelse af Mads Sindbjerg?

Jan følger op på situationen til næste gang.

 

7. Hjemmeside

Vi har erfaret problemer med en sortering af de up-loadede billeder, så de er svære at finde igen.

Hvordan skal sponsorudvalget uploade bannerreklamer??

Anne tager kontakt til Lars Reffstrup og finder svar på ovenstående til næste møde.

 

8. Pokaler

Navne på årets pokaler fastsættes på næste møde d. 31. marts.

Vi beder ungdomsudvalget om indstillinger til denne dato.

Det påtænkes at lave endnu en titel "Årets holdleder", måske kan den kombineres med fiduspokalen for seniorer.

 

9. Sommerferieaktiviteter

Triton går heller ikke i år med i Kommunens sommerferieaktiviteter.

 

10. Debatforum

Bestyrelsen er glad for den store skrivelyst i vores hjemmeside-debat og er selvfølgelig opmærksomme på forslag, kritik mv.

 

Næste møde afholdes mandag d. 31. marts kl. 17.00 i klubhuset.

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33