Menu
Referat af 17. marts 2011
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde i BTK Triton d. 17/3 2011 kl. 19.30

 

Referat

 

1. Sommerferie-aktivitet i samarbejde med Odense Kommune

Vi har endnu ikke hørt yderligere, og går derfor ikke ud fra, at vi er ”valgt ud” til at deltage.

Ole og Tommy har tilmed meddelt, at de alligevel ikke har kapacitet til at stå for det.

AB meddeler derfor Odense Kommune, at vi melder fra.

 

2. SIKO – et nyt lokale- og anlægsudvalg

AB er blevet kontaktet af formanden for det nye udvalg med henblik på om vi stadig arbejder med vores hal-projekt. Det er meddelt, at den konkrete sag er lukket ned, men at vi trods det stadig er meget interesseret i at få mere og større kapacitet.

Lad os se, hvad der sker fremadrettet.

 

3. Evaluering af Tritons Jubilæums-stævne

Meget flot omsætning i Tritonteriet, og også et fornuftigt overskud på selve stævnet.

Alt i alt et meget tilfredsstillende arrangement, hvor vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger fra mange klubber og forældre.

Selvfølgelig en kæmpe tak til alle de mange frivillige, som trofast år efter år stiller en hel weekend til rådighed.

Vi er selvfølgelig klar igen næste år, forventet weekend d. 11.-12. februar.

 

4. FM 2012

FM 2012 er igen tildelt Triton.

Afholdes i weekenden d. 15.-16. januar, hvor vi selvfølgelig får brug for en masse hjælpere igen. Sæt derfor allerede nu et stort rødt kryds i kalenderen.

JD koordinerer datoer med John Juul, så vi får booket hallen i tide.

 

5. Debatoplæg vedr. Stiga Divisionen

Niels Peter Bach fra Søhøjlandets BTK har gjort sig en del tanker omkring den fremtidige turneringsform, hvilket er udmundet i et debatoplæg. Oplægget kan læses og kommenteres på DBTU’s klumme på Facebook.

JB kigger det igennem og laver evt. kommentarer på Tritons vegne.

 

6. Tuborg Fonden

Da inventaret ikke er løbet op i det bevilgede tilskud på kr. 35.000, har vi stadig nogle midler at gøre godt med. Bestyrelsen/SF indkøber nye gardiner som 1. prioritet, og ser derefter på videokamera til ungdomstræning, evt. en dvd-afspiller til klubhuset.

AB koordinerer med TP og Carsten Andreasen.

 

7. Forældretræf i Højby

DBTU arrangerer d. 13. april forældretræf i Højby.

Ole er informeret, og sørger for kontakt til potentielle deltagere.  


8. Seniortræning med Ole om onsdagen

I Oles skadesperiode har han tilbudt at træne Serie 1 + 2 spillere samt de bedste ungdomsspillere om onsdagen i tidsrummet 19.30-20.30. Der er ikke og laves ikke helt klare regler for deltagelse, så hvis der er plads, kan Serie 3 + 4 spillere være med.

Spørg Ole, så må han vurdere.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at folk som deltager fortsat er en del af onsdagsholdet efterfølgende, så de også er med til at bidrage socialt, og kan være med til at tage imod og hjælpe begyndere. 

 

9. Overdragelse af kassererposten

Der arbejdes fortsat på en løsning.

Har du, eller kender du én person med interesse og lyst til tal, så henvend dig straks til formand Anne Bygballe.

 

10. Elite-træning udvides 

Efter opfordring fra Divisions-spillerne udvides deres tirsdagstræning til kl. 19.30. Det betyder, at alle hjemmekampe i næste sæson først starter kl. 19.30 i Triton.

 

11. KM 2011 d. 16. april

KM er arrangeret af Spilleudvalget, tilmeldingsliste hænger i klubhuset.

Pokalfordeling er drøftet.

 

12. Fastholdelse af ungdomsspillere

Da vi er ved at have en god portion af meget dygtige og ihærdige ungdomsspillere, arbejdes der på at give dem nogle gode oplevelser sommeren over, så de ikke springer fra.

SF har bevilget tilskud til en klubtur til Nordsø Cup i starten af maj, og bestyrelsen yder tilskud til bordtennisskole i sommerferien i Tjele.

Derudover forventes det, at der arrangeres klubtur til Snejbjerg i september. 

 

13. Hjemmeside

Det er konstateret, at det er tid til forbedringer og opdateringer. JD har en del kommentarer.

Punktet tages op på det første bestyrelsesmøde efter medlemsmødet.

 

Bestyrelsen samles næste gang til GF i SF d. 28. marts, hvor årsregnskabet underskrives.

 

Næste bestyrelsesmøde er endnu ikke fastlagt, men vi (med undtagelse af JB) mødes mandag d. 4. april kl. 18.00 inden medlemsmødet.

 

 

Vi ses selvfølgelig til medlemsmødet – se dagsorden på nettet eller i klubhuset!

 

/Anne Bygballe 


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33