Menu
Referat af d. 21. juni 2007
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

1. Dato for Juleturnering og Klubmesterskaber

Juleturnering afholdes d. 15. dec. 2007 med efterfølgende julefrokost i klubhuset.

Klubmesterskab afholdes d. 12. april 2008 med efterfølgende klubfest i klubhuset.

Der tages forbehold for ændringer, såfremt der er større arrangementer fra FBTU /DBTU en af disse dage.

 

2. Træningstider 2008

Træningstiderne for 2008 er uændrede i forhold til i år. 

 

3. Målsætning og arbejdsopgaver

I samarbejde med repræsentanter fra diverse udvalg er ”håndbogen” nu næsten fuldendt. Der mangler dog enkelte brudstykker, som  pt. er under udarbejdelse af medlemmer fra bestyrelsen. Den forventes at være helt færdig ved næste møde.

Næste punkt bliver at tage stilling til, hvordan den skal kommunikeres ud til medlemmerne, vi har snakket om at lave en info-aften i klubben. 

 

4. Sponsor-/annonceudvalg 

I forbindelse med  redigering af vores målsætninger og arbejdsopgaver har vi besluttet at slette vores klubbladsredaktion og i stedet oprette et sponsor-/annonceudvalg. John Bæksted har sagt ja til at stå i spidsen for dette. Så kender du nogle som gerne vil støtte Triton, er du meget velkommen til at kontakte John.

 

5. Årsberetning

Vi har besluttet at bestyrelsen hvert år udarbejder en årsberetning i papirform nu hvor klubbladet ikke længere eksisterer.

 

6. Økonomiske muligheder / Eget spillested

John Bæksted har talt med nogle folk fra ingeniør-/byggebranchen. Det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre at få en pris på, hvad en hal vil koste, før vi selv kommer med noget mere konkret.

Der skal derfor udarbejdes en mere præcis plan for et nyt spillested.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge økonomiske muligheder med hensyn til at søge midler og tilskud fra fonde. Bæksted har fået et godt tip om hjemmesiden www.fritid.frederikshavn.dk., hvor diverse tilskud til idrætsklubber/-foreninger er samlet.

Der skal arrangeres et møde med Thomas Bach, da han kan hjælpe med at klarlægge klubbens økonomiske muligheder i forhold til Kommunen.

 

7. Omlægning af Nykredit lån

Anne har lavet en omlægningsberegning på vores lån i klubhuset, da dette har en meget høj rente i forhold til nutidens niveau. Den årlige ydelse vil kunne nedsættes en hel del, men besparelsen ligger primært på renteudgiften, og da vi får tilskud til rentebetalingen fra Odense Kommune, vil vores tilskud blive mindre, såfremt lånet omlægges.

Økonomisk set vil det altså være klart mest fordelagtigt at omlægge lånet set fra Kommunens side, mens det for Triton vil betyde et mindre tilskud. Vi gør derfor ingenting, så længe ordningen er som den er.

 

 

8. Materialeudvalg

Bestyrelsen har stadig ikke fået et sådan udvalg op at stå. Er der nogle frivillige, hører vi meget gerne fra jer. Lars Dalager har lovet at spørge mulige emner inden næste møde.

 

9. Ny hjemmeside

Lars Reffstrup er i fuld med at lave en ny hjemmeside, som forventes at være køreklar og opdateret senest ved sæsonstart, gerne lidt før, hvis det kan nås.

Det skal derfor ikke forventes at den nuværende hjemmeside bliver opdateret hen over sommeren.

Uddannelse til udvalgte personer følger senere, så hvert udvalg selv kan opdatere indholdet.    

 

10. Årshjul / moderne terminsliste

Vigtigste punkt på næste møde.

Bestyrelsen vil udarbejde et årshjul, som hænges op i klubben, så alle medlemmer kan følge med i årets aktiviteter i klubben. Vi forestiller os, at det skal være muligt at skrive sig på som frivillig hjælper til de forskellige arrangementer. Herved undgår vi at skulle ”bøvle” med at finde hjælpere i sidste øjeblik.

Lars Dalager har lovet at undersøge om der evt. findes en skabelon hos DBTU til hvordan et årshjul kan udarbejdes.

 

11. Tak for hjælpen fest

I samarbejde med TP har bestyrelsen bestemt, hvem der skal inviteres. Festen holdes d. 18. august.

 

12. Årsmøde DBTU

Tekst fra John Bæksted mangler

 

13. Brugsanvisning til TV 

Vanja har påtaget sig opgaven at udarbejde en brugsanvisning til TV- og videoapparatet i klubhuset, så alle fremover kan finde ud at tænde/slukke og finde kanalerne.

Vi har endnu ikke set noget, så han skal nok rykkes lidt i ørerne.

 

14. Udestående punkter fra medlemsmødet:

·        Skolesamarbejde med Rosengårdsskolen. Vi søgte og vandt Albanis aktivitetspris til at arrangere et skolestævne.

·        Turnus-ordning ved hjemmekampe om torsdagen.

·        Træning for mellemgruppe spillere  (serie 1 og 2).

·        Evt. arrangere DT veteran for at tjene gode penge til klubben.

·        Flere sociale arrangementer i klubben, som ikke nødvendigvis behøver at have med bordtennis at gøre.

 

Det næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. august kl. 18.30 i klubben.     

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33