Menu
Referat af 3. november 2010
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsesmøde Triton BTK d. 3/11 2010

 

Referat.

Fraværende var Susanne Hansen pga. sygdom.

 

1. Klubnetværk Fyn

Arrangementet d. 28. oktober blev aflyst og der forsøges med et nyt d. 7. dec., denne gang ikke i Triton, men i Odense Idrætshal. Mødet er som tidligere skrevet et opstartsmøde i forhåbning om at oprette et Fynsk Bordtennis-netværk.

Såfremt du har interesse i at deltage fra Triton, hører bestyrelsen gerne fra dig. Ingen i bestyrelsen har tilsyneladende mulighed for at deltage grundet kampe i den fynske holdturnering.

 

2. Medlemsregistrering til DBTU

Flyttes fra marts til januar måned. PE er opmærksom. 

 

3. Gratis landskamp d. 23. nov.   

DBTU inviterer til gratis bordtennislandskamp.

Plakat er opslået i klubhuset.

 

4. Sponsor-prospekt

Det nye sponsorprospekt blev gennemgået/diskuteret, herunder bl.a. nedjustering af priserne.

JB fik en masse nye idéer og laver et nyt udkast til næste møde.

 

5. Kassererposten  

Som tidligere udmeldt arbejdes der på en løsning med en ny kasserer fra næste sæson, da Poul Esbjerg har ytret et ønske om at træde ud af bestyrelsen.  Han har nu undersøgt hos Kommunen, at det er ok med en regnskabsfører, som ikke sidder med i bestyrelsen, da han fortsat gerne vil være behjælpelig med det talmæssige.

Dette vil dog kræve en vedtægtsændring i klubben, som skal vedtages på et medlemsmøde.

Bestyrelsen er indtil videre gået i tænkeboks.

 

6. Lokaler til næste sæson

Ansøgning er overladt til John Juhl.

 

7. Indbydelse Triton Stævne

Plakaten er klar til tryk og sendes ud snarest muligt.

 

8. FM 2011

FM nærmer sig hastigt, og der skal styr på Tritons opgaver i forhold til FBTU. Det undersøges snarest muligt, hvem der laver indbydelse.

 

9. Juleturnering og julefrokost d. 4. dec.

Tilmeldingslister samt menu er hængt op på opslagstavlen i klubhuset.

Konceptet for selve juleturneringen bliver nyt og anderledes i år – en hyggelig dag, hvor alle kan være med.

 

10. Tuborg Fonden

Triton har fået udsættelse til 1. maj, inden pengene skal være omsat.

Vi håber at være færdige med depotudvidelsen inden det nye inventar skal indkøbes.

Forslag til stole hænger på opslagstavlen i klubhuset.

 

11. Status depotrum

Der afventes levering af en dør i uge 45, inden arbejdet kan fortsætte.

 

Næste møde afholdes d. 8. december kl. 18.00 i klubhuset.

 

/AB


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33