Menu
Referat af 28. april 2009
Historie
"Arbejds-årshjul"
bestyrelse, udvalg og repræsentanter
Bestyrelsesreferater
kontakt
Find vej
støtteforening
kontingent

Referat af bestyrelsesmøde april 2018


Referat af bestyrelsesmøde marts 2018


Referat af bestyrelsesmøde februar 2018

 

Referat af bestyrelsesmøde januar 2018


Referat af bestyrelsesmøde december 2017


Referat af bestyrelsesmøde november 2017


Referat af bestyrelsesmøde oktober 2017


Referat af bestyrelsesmøde september 2017

 

Referat af bestyrelsesmøde august 2017

Referat af bestyrelsesmøde juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde maj 2017


Referat af bestyrelsesmøde april 2017

Bestyrelsen kan kun beklage, at der ikke siden januar har været skrevet referat af vores møder.

Til vores forsvar har møderne udelukkende fokuseret på afholdelse af Triton Stævne, udvidelse af klubhus samt afholdelse af medlemsmøde. Vi har ikke fundet behov for yderligere information end, hvad der har været omkring de 3 emner på hjemmesiden og opslagstavlen i klubhuset.

 

1. "Knæk Kurven"

Anne berettede om sin deltagelse i DBTU´s arrangement "Knæk Kurven" på Vejle Idræthøjskole først i april.

Arrangementet var en café debat, hvor ledere, trænere, aktive spillere mv. diskuterede og drøftede mulighederne for at gøre bordtennis mere attraktiv med henblik på nemmere at kunne fastholde de unge i sporten.

Keld Bordinggaard fra Dansk Boldspil Union bidrog med et indlæg fra fodboldverdenen, hvor samme problem var i fokus.

Et supergodt arrangement, som havde været meget inspirerende for vores ungdomstrænere.

 

2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig selv efter vores medlemsmøde.

Lars Dalager tager 1 år mere som formand og Poul fortsætter som kasserer.

Anne, Jan og John B. fortsætter også.

 

3. Repræsentantsskabsmøde FBTU

Poul og Jan deltog fra Tritons bestyrelse.

Der kan læses et referat fra mødet på FBTU's hjemmeside.

 

4. Udvidelse af klubhus

Der er afholdt møder med de frivillige hjælpere og byggeriet er stort set klar til start fra Tritons side.

Vi mangler dog en væsenlig afklaring omkring finansieringen.

Der sendes d.d. en ansøgning til Odense Kommune om tilskud efter 2:1 ordningen.

Svar forventes i juni.

 

5. Fodboldopstart

Fodboldsæsonen startes op tirsdag d. 5. maj.

Plakat hænges op i klubben og er lagt på hjemmesiden.

Såfremt der ikke er opbakning i år, forventes banen at blive afgivet næste år.

 

6. Trænere til den kommende sæson

Ungdom: John Juul, John B., Rasmus, Martin og Ole

Sekunda: John Juul

Senior: ? (Spilleudvalget kigger på mulighederne og snakker med spillerne)

 

Bestyrelsen har lagt budgetrammer for aflønningen.

Spilleudvalget har herefter ansvaret for fordeling.

 

7. DBTU's årsmøde 2009

Afholdes i Odense Congress Center d. 5. juni kl. 13.00.

Anne og Jan deltager fra Triton.

 

Næste møde er tirsdag d. 26. maj. 09 kl. 17.00 i klubhuset.

På dette møde er fokus på Jubilæumsudvalg og afholdelse af FM 2010.

 

På bestyrelsens vegne Anne Bygballe.


Bordtennisklubben TRITON      Rødegårdsvej 200      5230 Odense M      Telefon 65 93 20 33